Kontaktné údaje

Osobný odber – Sklad

Telefón: +421 948 161 393 

Od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.30

Adresa osobného odberu :

World & Gastro Office
Kopčianska 90B  (Od 12.11.2018) 
851 01 Bratislava 

(Vyhradené parkovacie miesta pre zákazíkov)

Mapka Osobného odberu – Sklad

Poštová adresa - fakturačné údaje

Adresa :

WorldOffice, s. r. o.
Agátova 3428 / 5D 
841 01  Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 74638/B ( http://orsr.sk/vypis.asp?ID=212349&SID=2&P=0 )

Zodpovedný vedúci: 

Michal Hamas  mail: info@wgo.sk 

Fakturačné údaje :

IČO: 46267191
DIČ: 2023307297
IČ DPH: SK2023307297

Č.účtu: 503 303 9211/0900

IBAN: SK10 0900 0000 0050 3303 9211

Variabilný symbol: číslo objednávky v pripade platby vopred

Mail kontakt

Pre informácie:   info@worldoffice.sk / info@wgo.sk 
Pre objednávky:  objednavky@worldoffice.sk / objednavky@wgo.sk  

Technická podpora:   predaj@wgo.sk

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava